Акушерство для студентів І та ІІ рівнів акредитації

Перейти до змісту

Головне меню

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


АВТПП — активне ведення ІІІ пеіроду пологів
АГ — антигени
АлАТ — аланінамінотрансфераза
АсАТ — аспартатамінотрансфераза
АЧЗК — активований час згортання крові
АЧР — активований час рекальцифікації
АЧТЧ — активований частковий протромбіновий час
АФА — антифосфоліпідні антитіла
АФП — альфа-фетопротеїн
АФС — антифосфоліпідний синдром
БПП — біофізичний профіль плода
БПР — біпарієтальний розмір
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини
ВРВ — варикозне розширення вен
ГКМП — гіпертрофічна кардіоміопатія
ГРДС — гострий респіраторний дистрес-синдром
ГНН — гостра ниркова недостатність
ДВЗ — дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
ДРТ — допоміжні репродуктивні технології
ЕАР — емболія амніотичною рідиною
ЕКЗ — екстракорпоральне запліднення
ЕФМ – електронний фетальний моніторинг
ЗВУР — затримка внутрішньоутробного розвитку плода
ЗРП — затримка розвитку плода
ІЦН — істміко-цервікальна недостатність
КОС — кислотно-основний стан
КТГ — кардіотокографія
НЕК — некротичний ентероколіт
НЛФ — недостатність лютеїнової фази
НМГ — низькомолекулярні гепарини
НСТ — нестресовий тест
ОЦК — об’єм циркулюючої крові
ПВНРП — передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
ПГ — прогестерон
ПД — плацентарна дисфункція
ПЛ — пролактин
ППК  — післяпологова кровотеча
ПТЧ — протромбіновий час
РДС — респіраторний дистрес-синдром новонароджених
СД — синдром Дауна
СДР — синдром дихальних розладів
СЗРП — синдром затримки розвитку плода
СЗП — свіжозаморожена плазма
ССС — серцево-судинна система
ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії
УЗД — ультразвукове дослідження
УЗС — ультразвукове сканування
ХГ — хоріонічний гонадотропін
β-ХГЛ — β-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини
ФПК — фетоплацентарний комплекс
ФПН — фетоплацентарна недостатність
ЦНС — центральна нервова система
ЦВТ — центральний венозний тиск
ЧСС — частота серцевих скорочень
ШВЛ — штучна вентиляція легенів
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
APACHE – (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluation) – система визначення тяжкості стану пацієнта при поступленні у відділення інтенсивної терапії.
РАРР — протеїн плазми, асоційований з вагітністю


 
Назад до змісту | Назад до головного меню