Акушерство для студентів І та ІІ рівнів акредитації

Перейти до змісту

Головне меню

Рекомендована література

Зміст


Назарова, І.Б. Фізіологічне акушерство : підручник / І. Б. Назарова,

В. Б. Самойленко; ред. П.М. Баскаков. - К. : Медицина, 2009. - 407 с.


Патологічне і оперативне акушерство: підручник / І.Б. Назарова,

В.Б. Самойленко, Н.П. Муштенко, І.Г. Шембєлєв; за ред. П.М. Баскакова. — К.: ВСВ «Медицина», 2012. — 520 с.


Шатило, В.Й. Практикум з фантомного акушерства: навч. посіб. /
В.Й. Шатило, П.В. Яворський. — К.: ВСВ "Медицина", 2010. — 112 с .


Посібник "Невідкладні стани в акушерстві" (за редакцією професорів Б.М. Венцківського, А.Я. Сенчук, О.О. Зелінського) виданий Асоціацією акушерів-гінекологів України для сприяння науковому і практичному розв'язанню сучасних проблем охорони здоров'я жінки, матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації та захисту спільних інтересів членів Асоціації.


Ефективний антенатальний догляд. Навчальний посібник Швейцарський інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, 2012


Жученко П. Г., Тарасюк В. І. Ж94 Акушерство.— К.: Здоров’я, 1995.— 480 с.


Степанківська О. В. Гінекологія : підручник / О. В. Степанківська,

М.О. Щербина. – 2-ге вид., виправлене. – К. : Медицина, 2013. – 432 с.


Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. — 472 с.


Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених. Швейцарський інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, 2014. - 134 с.
Режим доступу:
http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Manual_for_nurses.pdf

 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню