Акушерство для студентів І та ІІ рівнів акредитації

Перейти до змісту

Головне меню

Теоретичний матеріал, 1 курс


Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

На сьогодні організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні базується на принципах ВООЗ. Це забезпечення сталого доступу всіх верств населення до кваліфікованої медичної допомоги, служб планування сім'ї, медико-генетичного консультування. З урахуванням різноманітних факторів, які впливають на стан здоров'я жінок, розроблено нормативну базу щодо забезпечення жіночого населення амбулаторною та стаціонарною акушерською допомогою.


Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах

Профілактика ВЛІ у новонароджених та породіль включає впровадження ефективних акушерських технологій, заснованих на даних науково-доказової медицини, ведення пологів і післяпологового періоду, грудного вигодовування новонароджених, принципів інфекційного контролю, використання епідемічно безпечних алгоритмів виконання медичних маніпуляцій.


Анатомія жіночих статевих органів

Знання
анатомії завжди залишається актуальним й складає основу акушерства, як розділу медицини. Без вивчення даної теми неможливе повноцінне вивчення акушерства, опанування багатьох тем з акушерства та гінекології.


Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя

Менструальний цикл відіграє велику роль в житті жінки. За його перебігом, тривалістю і затримкою менструацій можна діагностувати порушення в репродуктивному здоров’ї, вагітність і початок згасання репродуктивної функції.


Жіночий таз і тазове дно

Знання будови таза, основних та додаткових розмірів жіночого таза дозволяє майбутній акушерці із розумінням вивчати теми повязані із біомеханізмом пологів, вузькими тазами.


Фізіологія вагітності. Адаптація організму жінки до вагітності

Запліднення — процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, що лежить в основі статевого розмноження. Внаслідок запліднення утворюється зигота, яка дає початок новому організмові.
У людей запліднення відбувається у фалопієвих трубах за кілька годин після статевого акту. Лише один з приблизно 300 мільйонів сперматозоїдів може запліднити одну яйцеклітину.


Діагностика вагітності в ранні терміни


Раннє виявлення вагітності дозволяє своєчасно діагностувати акушерську та екстрагенітальну патологію і вирішити питання щодо доцільності подальшого виношування вагітності. Такий підхід є запорукою сприятливого завершення вагітності для матері та плода.


Діагностика вагітності в пізні терміни


Профілактичний напрямок сучасного акушерства, динамічне спостереження за вагітною у жіночій консультації є головним завданням етапу поліклінічного обслуговування жіночого населення. Вивчення теми діагностика вагітності у пізні терміни важлива у підготовці акушерки, оскільки виявлення вагітності дозволяє своєчасно діагностувати акушерську та екстрагенітальну патологію і вирішувати питання щодо доцільності подальшого виношування вагітності.


Методи обстеження вагітних. Ведення вагітних в жіночій консультації

Правильно, вчасно та за показаннями проведене обстеження дозволяє своєчасно виявити жінок групи ризику та попередити розвиток ускладнень збоку вагітної і плода. Дає можливість вчасно обрати відповідну тактику ведення вагітності, результатом якої є зниження материнської та перинатальної смертності та попрередження народження дітей із вадами розвитку.


Плід як об’єкт пологів

Знання будови, розмірів голівки та тулуба плода допомагає майбутній акушерці із розумінням вивчати теми пов’язані із біомеханізмом пологів і вузькими тазами.


Причини, провісники настання пологів. Клінічний перебіг періодів пологів

Знання фізіології пологів започатковує клінічне акушерство. Під час пологів ретельне дотримання, а в разі необхідності - максимально наближене наслідування, фізіологічним процесам у пологах є прямим і природним шляхом зниження материнської та перинатальної захворюваності й смертності.


Ведення першого періоду пологів


Ретельне дотримання, а в разі необхідності - максимально наближене наслідування фізіологічним процесам у пологах є прямим і природним шляхом зниження материнської та перинатальної захворюваності й смертності.


Ведення другого періоду пологів


Ґрунтуючись на принципах доказової медицини змінились акценти у веденні нормальних пологів. Заохочення до емоційної підтримки роділлі партнером, використання партограми, широке використання немедикаментозних засобів для знеболення пологів, заохочення жінки до вільного пересування під час пологів, профілактика післяпологової кровотечі, - ось далеко не всі важливі принципи ведення пологів сьогодення, котрі повинна опанувати майбутня акушерка.


Ведення третього періоду пологів


Застосування методики активного ведення третього періоду під час пологів дозволяє знизити частоту післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки, на 60%, а також зменшити кількість післяпологової крововтрати та необхідність гемотрансфузії.
Активне ведення третього періоду пологів повинно бути запропоновано кожній жінці під час вагінальних пологів.


Знеболювання пологів


Пологи в багатьох жінок супроводжуються больовими відчуттями різної інтенсивності. Особливо інтенсивний біль наприкінці періоду розкриття шийки матки і в період зганяння плода. Біль виснажує сили роділлі, робить жінку безвольною, безпорадною,  призводить до неправильної, неадекватної поведінки.


Фізіологічний післяпологовий період


Післяпологовий період є фізіологічним станом, він як і вагітність, потребує відповідального ведення та спостереження. Слід враховувати ряд особливостей післяпологового періоду: наявність в пологовому каналі ранових поверхонь, лактації, процесів інволюції в органах та системах.
Чітке знання перебігу фізіологічного післяпологового періоду дозволяє своєчасно виявити початкові ознаки захворювань та ускладнень.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню