Акушерство для студентів І та ІІ рівнів акредитації

Перейти до змісту

Головне меню

Теоретичний матеріал, 3 курс


Пізній гестоз вагітних. Невідкладна медична допомога при еклампсії

Частота виникнення прееклампсії коливається від 6 до 16 % і в структурі смертності вагітних, роділь і породіль посідає одне з перших місць. Водночас за останнє десятиріччя зменшилася кількість так званих чистих гестозів і зросла поширеність поєднаних форм, які розвиваються на тлі різної екстрагенітальної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, захворювання нирок та ін.).


Дистрес плода при вагітності та під час пологів. Асфіксія новонародженого


Приблизно 5-10 % усіх новонароджених потребують принаймні часткової медичної допомоги в пологовому приміщенні, а близько 1 % — реанімації, що додатково включає інтубацію трахеї, введення ліків і/або непрямий масаж серця. Щорічно життя і здоров’я близько 5000 дітей безпосередньо залежать від кваліфікації медичного персоналу і технічного забезпечення пологових приміщень.

 
Невідкладна медична допомога в разі передлежання і передчасного відшарування плаценти

Допологова кровотеча становить 3-5% від загальної кількості вагітностей і займає одне з перших місць серед причин материнської та перинатальної смертності в усьому світі. Народження більше 1/5 глибоко недоношених дітей пов’язано з допологовою кровотечею.


Невідкладна медична допомога в разі послідових та післяпологових кровотеч

У структурі причин материнської смертності акушерські кровотечі займають одне з перших місць, а їх частота  коливається від 2,5 до 8% по відношенню до загальної кількості пологів, при цьому 2–4%, пов’язані з атонією матки в послідовому та ранньому післяпологовому періодах.


Невідкладна медична допомога в разі розриву матки

Розрив матки під час вагітності або пологів є найтяжчим проявом акушерського травматизму. Частота його в різних країнах становить від 0,015 до 1,51 %. У 70—80 % жінок розрив матки виникає по старому рубцю, у жінок з неушкодженою маткою частота розриву становить 0,006 %.


Невідкладна медична допомога при геморагічному шоці


В Україні за останні 20 років частота  масивних акушерських кровотеч залишається високою. Впродовж останніх 5 років вони стійко займають друге місце в структурі причин материнської смертності. Причиною смерті  вагітних, роділь та породіль є не будь-яка кровотеча, а масивна крововтрата, що супроводжується тяжким геморагічним шоком.


Невідкладна медична допомога при ДВЗ-синдромі, емболії амніотичною рідиною


Частота  виникнення емболії амніотичною рідиною коливається від 1:8000 до 1:80.000  пологів і супроводжується високою летальністю до  - 86,5%, при цьому 25%  жінок помирають впродовж першої години. В структурі материнської летальності ЕАР складає  1,2 - 16,5%.  


Роль акушерки в організації інтенсивної долікарської допомоги, транспортуванні хворих


Якісна організація медичної допомоги, підготовка медичних працівників, впровадження новітніх технологій, прогнозування, профілактики та лікування акушерських кровотеч, що ґрунтуються на даних доказової медицини та відмова від застарілих та неефективних практик дають можливість попередити масивну крововтрату  і зберегти  життя та репродуктивне здоров'я жінки.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню