Акушерство для студентів І та ІІ рівнів акредитації

Перейти до змісту

Головне меню

Теоретичний матеріал, 2 курс 1 семестр


Тазове передлежання

Частота тазових передлежань плода коливається від 3 до 5 %. Найчастіші ускладнення: у вагітної — передчасне або раннє вилиття навколоплідних вод, слабкість пологових сил, травми пологових шляхів, збільшується кількість оперативних пологів; у плода — перинатальна смертність і травматизм.
Мертвонароджуваність при тазових передлежаннях залишається високою і дотепер, тому раціональне ведення вагітності та пологів при цій патології буде сприяти покращенню наслідків пологів для матері та плоду.


Поперечне та косе положення плода

Поперечні та косі положення плода спостерігаються в 0,5 % випадків усіх пологів. Неправильні положення плода є патологією, яка становить загрозу життю матері і плода, оскільки пологи через природні статеві шляхи неможливі.
Акушерка повинна вміти вчасно діагностувати та скласти план ведення вагітної із даною патологією. Знати методи профілактики та принципи пологорозрішення при неправильних положеннях плода.


Багатоплідна вагітність

За останні 15 років частота багатоплідних вагітностей значно зросла. На 50% збільшилась частота двієнь. На 400% збільшилась частота трієнь та більш плідних вагітностей.
За останні 5 років виявлено зростання питомої ваги багатоплідних пологів на 21,5%, а загальний приріст багатоплідних  пологів за період з 1999 року склав майже 30%.
Материнська захворюваність
при багатоплідній вагітності зростає в 3-7 разів, період госпіталізації пролонгується більш ніж у 6 разів.


Аномалії таза

Вузький таз і на сьогодні залишається актуальною проблемою, частота сягає 8%. На сучасному етапі проблема ускладнилася значним збільшенням частоти (18-17%) пологів великим плодом. Анатомічно вузький таз є головною причиною виникнення в пологах клінічно вузького таза. Знання методів діагностики вузького тазу, особливостей перебігу та ведення пологів, а також профілактики ускладнень є необхідним в підготовці акушерок.


Розгинальні передлежання

Розгинальні вставлення голівки плода є патологією, яка становить загрозу здоров’ю та життю матері і плода, оскільки пологи через природні статеві шляхи не завжди є можливими.
Важливість вивчення цієї теми зумовлена також тим, що у випадках розгинальних вставлень під час пологів можливі тяжкі ускладнення як з боку матері, так і з боку плода. Ця обставина обумовлює необхідність вивчення етіології вказаної патології, методів діагностики та вибору оптимальних методів розродження.


Невиношування вагітності

Тема надзвичайно актуальна, як з медичного так із соціального боку проблеми. Передчасні пологи закінчуються народженням недоношеної дитини. Недоношеність посідає перше місце серед причин перинатальної захворюваності та смертності.
Загальна частота невиношування становить у середньому 10-35 %, частота викиднів зокрема 15-25% усіх вагітностей. Невиношування вагітності по триместрах: в І триместрі –  75-80%, у II триместрі –  9-12%, в III триместрі4 - 8%.


Передчасні пологи


Передчасні пологи закінчуються народженням недоношеної дитини. Недоношеність посідає перше місце серед причин перинатальної захворюваності та смертності.
Незважаючи на значні успіхи в медицині і фармакології, які досягнуті за останні 40 років, вони майже не вплинули на частоту передчасних пологів. Це передусім пов’язано з розмаїттям їхніх причин: вади розвитку в матері та плода, інфекції, наркоманія, травми, недоїдання, а також психологічні та соціальні фактори.


Переношена вагітність

Переношена вагітність — одна з актуальних проблем акушерства, причини якої дотепер лишаються не повністю з’ясованими. Частота переношування вагітності коливається від 4 до 14%. Переношена вагітність супроводжується високим рівнем перинатальної захворюваності і смертності, великою кількістю ускладнень в пологах і післяпологовому періоді як зі сторони матері, так і новонародженого.


Ранні гестози

Нудота і блювання зустрічаються більш ніж у 70 % вагітних у І триместрі. Ці симптоми самостійно зникають у 14-16 тиж вагітності. Інколи може розвиватися надмірне блювання й призводити до зневоднення, втрати маси тіла, ацидозу, дисбалансу електролітів, синдрому Мелорі-Вейса. У цьому випадку доводиться достроково переривати вагітність в інтересах матері. Знання теми ранніх гестозів необхідні акушерці на ФАПі, ЖК, акушерському стаціонарі.

Гестоз другої половини вагітності: клініка, діагностика, диспансеризація

Частота вагітностей і пологів, ускладнених пізнім гестозом, в Україні варіює від 10 до 15%. Існує очевидна тенденція до збільшення частоти важких форм гестозів, що визначають структуру материнської смертності. В структурі материнської смертності вони посідають 3-4 місця.
Пізні гестози відіграють також значну роль і в структурі перинатальної смертності. Порівняно з перинатальною смертністю в цілому в Україні (14,8—16,5%) при гестозах вона становить, за даними різних авторів, від 32 до 52%.


Лікування вагітних із гестозами другої половини вагітності

Аналіз випадків материнської смертності від гестозів свідчить, що, незважаючи на достатню вивченість цієї проблеми, в багатьох випадках жінки гинуть від організаційних та професійних помилок медичного персоналу не тільки акушерсько-гінекологічного підрозділів, а й станцій швидкої та невідкладної допомоги тощо. Отже, знання проблем гестозів необхідні на будь-якому рівні надання акушерсько-гінекологічної допомоги: ФАП, ЖК, акушерський стаціонар, перинатальний центр.


Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфіксія новонародженого

Акушерка, яка працює у пологовій залі, повинна пам'ятати, що від своєчасності та якості проведення реанімаційних заходів новонародженому значною мірою залежить результат ранньої постнатальної адаптації дитини. Це впливає не лише на виживання немовлят у перші дні життя, але й на їхній подальший розвиток і показники здоров'я в наступні вікові періоди.


Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненої яйцеклітини


За сучасних умов особливого значення набуває пренатальна діагностика вад розвитку плода, оскільки стан екології вкрай несприятливо позначається на спадковості популяції.
Акушерка повинна пам’ятати про критичні періоди розвитку та негативний вплив шкідливих чинників, і не лише оточуючого середовища, а й лікарських засобів та перинатальних інфекцій.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню